Thơ vè Diễn Châu

Thơ vè Diễn Châu

“Hai Vai gánh vác giang san
Mộ Dạ Hiệp nghĩa gian nan coi thường
Sông Bùng chảy mãi yêu thương
Đền Cuông sừng sững tấm gương muôn đời
Hòn Ngư biển tận chân trời
Cửa Rào xanh ngát sáng ngời miền trung
Nghe bài Thăm Lúa hữu thung
Dạt dào Trọng Tạo hát cùng sông quê
Được mùa thi cử xum xuê
Thủ khoa bảng nhãn Văn Khuê lưu truyền
Cá tươi ăm ắp đầy thuyền
Sáo diều no gió chim Quyên hót mừng”

Trích thơ ông Trần Văn Hoàng – Tổng giám đốc City Group.

Hotline