TNR STAR DIỄN CHÂU : Chóng mặt với tốc độ bán hàng

TNR STAR DIỄN CHÂU : Chóng mặt với tốc độ bán hàng

Dự án Tnr Star Diễn Châu với đợt đầu ra hàng 180 lô ở phân khu An Thịnh và An Trí. Nhưng chỉ sau 3h đồng hồ cả 180 lô đã được các nhà đầu tư nhanh chóng đặt cọc. CHính vì sức nóng của thị trường quá lớn chủ đầu tư dự án TNR Star Diễn Châu đã ra thêm 60 lô liền kề các nhà đầu tư có thêm cơ hội vào ở những giai đoạn đầu khi giá đất tại dự án đang ở giai đoạn hấp dẫn nhất. Dự kiến những đợt tiếp theo chủ đầu tư sẽ tăng thêm 10 đến 15% mỗi m2 Và đây là những cập nhật mới nhất về bảng hàng dự án

Bảng hàng phân khu An Thịnh

Bảng hàng Phân khu An Trí

Hotline